CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

İşitirim, unuturum, görürüm, hatırlarım, yaparım, öğrenirim.
ÇİN ATASÖZÜ
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
DERS İÇERİKLERİ
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında MEB - YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi kapsamında güncellenen yüksekokulumuz eğitim programlarının ders içerikleridir.
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından önce yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimiz, mezun oldukları eğitim programının ders içerikleri için yüksekokulumuz Bölüm Sekreteri Ahmet Topuz ile görüşmeleri gerekmektedir.
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ
3514101-MATEMATIK -1 Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
3514103-BILGISAYAR KULLANIMI Dönem: 1 Teori: 1 Uygulama: 1
Windows işletim sisteminde temel işlevleri yapabilme, ofis programlarını temel düzeyde kullanabilme, internet işlemlerini kullanabilme. Bilgisayar teknolojisinin ofis ortamında değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme, bilgisayar teknolojisiyle sunu hazırlayıp takdim edebilme, internet kullanımı ve programcılığı ile ilgili kullanılan temel kavram ve terimleri anlayabilme, basit web sayfası tasarlayabilmek için gerekli ortamları ve programları kullanabilme, web sayfası tasarımı için gerekli html komutlarını(tag) kullanabilme, veritabanı programının sağladığı avantajların önemini kavrayabilme, veritabanı oluşturup gerektiği şekilde veri depolayıp işleyebilme.
3514105-TEKNOLOJININ BILIMSEL ILKELERI Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme, malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme, laboratuvar çalışmalarında değişkenleri belirleme, grafikleri çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme.
3514107-ELKT. ÖLÇME VE TEK. IS GÜV. Dönem: 1 Teori: 1 Uygulama: 1
İşyerlerindeki elektrik kullanımından doğabilecek tehlikeleri tanıyabilme ve önlemlerini alabilme, akım, gerilim ve direnç kavramlarını tanıyabilme ve ölçümleri ile ilgili prensipleri bilerek ölçümlerini yapabilme, osiloskobun yapısı ve çalışma ilkelerini tanıyabilme ve osiloskop ile ölçümler yapabilme, elektronikte test ve deneysel amaçlı kullanılan sinyal jeneratörlerini tanıyabilme, bunları kullanabilme, elektrostatiğe duyarlı elemanları (EDE) ve özelliklerini tanıyabilme.
3514109-DOGRU AKIM DEVRE ANALIZI Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
R,L,C gibi temel devre elemanlarının doğru akıma verdikleri tepkileri kavrayabilme, elektrik kaynaklarını ve çeşitlerini tanıyabilme, meslek derslerinin anlaşılmasına yardımcı olacak temel elektrik-elektronik ilke ve teoremlerini uygulayabilme, elektromanyetik indüksiyonun özelliklerini kavrayabilme, R-L , R-C ve R-L-C devrelerinin doğru akıma verdikleri tepkileri kavrayabilme.
3514111-SAYISAL ELEKTRONIK Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Sayısal elektronik ile ilgili olan temel kavramları kavrayabilme, sayısal mantık devreleri ile ilgili sayı sistemlerini ve kodları tanıyabilme, mantık kapılarını tanıyabilme ve işleyişini kavrayabilme, Boolen ifadeleri ve karnough diyagramlarını kavrayabilme ve dijital mantık devrelerinin sadeleştirilmesinde kullanabilme, bileşimsel devrelerin (combinational) çalışması ve kullanılışını kavrayabilme, Flip-Flop çeşitlerini tanıyabilme ve çalışmasını kavrayabilme, sayısal sayıcıların (counter) çalışması ve kullanılışını kavrayabilme, kaydedicilerin (register) ve tutucuların çalışması ve kullanılışını kavrayabilme, bellek elemanlarını tanıyabilme, özelliklerini kavrayabilme, algoritmik durum makinalarını kavrayabilme, A/D ve D/A dönüştürücülerin çalışması ve kullanılışını kavrayabilme, sayısal haberleşmeyi kavrayabilme, modülasyon çeşitlerini tanıyabilme ve blok şemalarını çizebilme.
3514160-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.
3514170-TÜRK DILI -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.
3514180-INGILIZCE -1 Dönem: 1 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3514102-MATEMATIK -2 Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
3514104-BILGISAYAR DEST. TASARIM Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
Elektrik/ Elektronik devre tasarımı ile ilgili program paketlerinin genel yapısını kavrayabilme, program paketini kullanarak tasarım yapabilme, program paketini kullanarak devre analizi yapabilme.
3514106-ANALOG ELEKTRONIK Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Elektronikte kullanılan yarıiletkenlerin yapıldığı malzemeleri ve özelliklerini tanıyabilme, diyotlar ve çeşitlerinin yapı ve özelliklerini kavrayabilme, BJT?lerin yapı, özellik, çeşit, çalışma prensiplerini ve ön gerilimlenmesini kavrayabilme, FET?lerin yapı, özellik, çeşit, çalışma prensiplerini ve ön gerilimlenmesini kavrayabilme, doğru akım devre analizi ilkelerini uygulayabilme.
3514108-ALTERNATIF AKIM DEV. ANALIZI Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Alternatif akım ile ilgili genel tanımları kavrayabilme, fazın vektör ile gösterilmesini, R, L ve C?nin sinüsoidal kaynağa gösterdiği tepkiyi kavrayabilme, sinüsoidal büyüklüklerin kompleks düzlemde gösterilmesini kavrayabilme, temel çözüm yöntem ve teoremlerini, alternatif akım devrelerine uygulayabilme, rezonansı kavrayabilme, üç fazlı devreleri kavrayabilme.
3514110-SAYISAL TASARIM Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Çeşitli mantık kapılarını kullanarak devre tasarımı yapabilme, çeşitli Flip-Flop?ları kullanarak devre tasarımı yapabilme, çeşitli tümleşik devre elemanı kullanarak tasarım yapabilme.
3514112-GENEL VE TEKNIK ILETISIM Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilme, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilme, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilme.
3514260-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Ha­lifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.
3514270-TÜRK DILI -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
3514280-INGILIZCE -2 Dönem: 2 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3514201-BILGISAYAR ILE ÇIZIM Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
İşletim sistemleri konusunda yeterince bilgi ve beceri kazanmış mesleği ile ilgili tasarım paketlerini kullanılabilir bir duruma gelmiş öğrencinin,sektör bazında çok yaygın kullanılan bilgisayar destekli tasarım(CAD) paketlerini aktif ve etkin bir şekilde kullanabilme, bu paketi kendi mesleğinde kullanılabilir bir duruma getirecek bilgi ve beceri kazanabilme.
3514203-ISLEMSEL YÜKSELTEÇLER Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
İşlemsel yükselteçleri tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, analiz ilkelerini uygulayabilme, temel işlemsel yükselteç devrelerinin çalışmasını kavrayabilme,işlemsel yükselteç uygulamalarını yorumlayabilme, multivibratörleri tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, dalga şekillendiricileri tanıyabilme, bir dalga şekillendirici için, giriş-çıkış dalga şekillerini yorumlayabilme ve çizebilme.
3514205-ENSTRUMANTASYAN Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Endüstriyel kontrol ve otomasyon sistemlerinin önemini kavrayabilme, saha elemanlarının çeşitlerini ve fonksiyonlarını tanıyabilme, diğer sistem elemanları ile ilişkisini açıklayabilme.
3514207-SENKRO-SERVO SISTEMLER Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Kontrol ilkelerini kavrayabilme, servo mekanizmalarda kullanılan elemanları tanıyabilme. D.A ve A.A. motorları açık devre ve kapalı devre hız kontrollerini kavrayabilme, senkro elemanların yapısını ve çalışma prensiplerini kavrayabilme, işlemsel yükselteçlerle PID kontrolü kavrayabilme.
3514209-AMPLIFIKATOR VE OSILATÖRLER Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
BJT ve FET?lerin alternatif akımdaki eş değerlerini çıkartabilme, küçük sinyal amplifikatörlerinin çeşit ve çalışmasını kavrayabilme, devre çözüm yöntem ve teoremlerini uygulayabilme, frekans karakteristiğini çizebilme, büyük sinyal (güç) amplifikatörlerinin çeşit ve çalışmasını kavrayabilme, devre çözüm yöntem ve teoremlerini uygulayabilme, osilatör çeşitlerini tanıyabilme, çalışmasını kavrayabilme.
3514211-GÜÇ ELEKTRONIGI Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Güç elektroniğinde kullanılan devre elemanlarını tanıyabilme, özelliklerini kavrayabilme, elektrik enerjisinin dönüşümü ve denetlenmesi tekniklerini kavrayabilme, güç elemanlarını koruma tekniklerini kavrayabilme.
3514213-MIKRO ISL. MIKRO DENET. -1 Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme. İkilik sayı sistemine ait matematiği mikrobilgisayar işlemlerine uygulayabilme, farklı tip mikroişlemciler/mikrodenetleyici arasında kıyaslama yapabilme ve yapılacak işe uygun olanı seçebilme, mikroişlemci/mikrodenetleyici sistemi tasarlayabilme, assembly düzeyinde programlama mantığını geliştirebilme, mikroişlemci/mikrodenetleyici sistemini modüler bir şekilde endüstriyel uygulamalarda kullanabilme, yeni gelişen mikroişlemci/mikrodenetleyici sistemlerini takip edebilme bilgi ve anlayışına sahip olabilme.
3514215-SISTEM ANALIZI VE TASARIMI -1 Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek, sistem tanıma ve analiz edebilme tekniklerini kavrayabilme, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkanlarını kullanarak üretebilme, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilme ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilme.
3514217-WEB TASARIMI (S) Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
İnternet kullanımı ve programcılığı ile ilgili kullanılan temel kavram ve terimleri anlayabilme, web sayfası tasarlayabilmek için gerekli ortamları ve programları kullanabilme, web sayfası tasarımı için gerekli html komutlarını(tag) kullanabilme, web sayfalarının içeriklerini geliştirmek için gerekli diğer script dillerini kullanabilme, web sayfası tasarımında amaca uygun planlamayı yapabilme, web sayfası tasarım editörlerini kullanabilme.
3514219-GIRISIMCILIK (S) Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemlerini kavrayabilme, küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme, küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kavrayabilme.
3514221-ELEKTRIK PROJELERI (S) Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Kuvvet projelerinde kullanılan malzemelerin özelliklerini kavrayabilme, kuvvet projesi ön hazırlık safhalarını ve nasıl hazırlandığını kavrayabilme, proje ile ilgili dökümanları yorumlayabilme.
3514222-MESLEKI YABANCI DIL (S) Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanmak, yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme, konuşabilme ve yazabilme.
3514202-KALITE KONT. VE STANDARTLARI Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme, kalite ve kalite kavramlarını açıklayabilme, kalite güvencenin önemini kavrayabilme, mesleki standardları açıklayabilme.
3514204-SISTEM ANALIZI VE TASARIMI -2 Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgileri, seçilmiş bir konu üzerinde kullanabilme, seçilen konu ile ilgili araştırma yapabilme, bilgi toplayabilme, seçilen konunun tasarım ve analizinde dikkat edilecek özellikleri ve işlem sırasını kavrayabilme, yaptığı çalışmayı belirli formatta yazabilme ve sunabilme.
3514206-PROGRAMLANABILIR DENETL. Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Otomasyon sistemlerinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak; programlanabilen mantık denetleyicilerin yapısını tanıyabilme, çalışma prensibini kavrayabilme, programlanabilen mantık denetleyicilerinin programlama ilkelerini uygulayabilme, programlama ve uygulama örnekleri yapabilme.
3514208-HATA-ARIZA ARAMA Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 1
Hatalı cihaz ve elemanların tepkisini tanıyabilme, elektronik cihazlarda hatalı bölge ve elemanları belirleyebilme, ileri hata-arıza tesbit cihazlarını tanıyabilme, cihaz veya tezgahlar için bakım-onarım kart veya kayıtlarını düzenleyebilme.
3514210-GÜÇ KAYNAKLARI Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 1
Elektronik cihazlarda kullanılan güç kaynaklarını tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, bir güç kaynağı tasarımı yapabilme.
3514212-ELEKTRIK MOTOR VE SÜRÜCÜ Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Elektrik motorlarının yapısını, çalışma prensibini, temel eşitlik ve karakteristikleri ile kullanım yerlerini kavrayabilme, elektrik motorlarında denetlenebilecek büyüklükleri ve denetim prensiplerini kavrayabilme, yarı-iletken güç elemanlarını motor sürücü devrelerine uyarlama teknikleri ile motor kontrolünde kullanılan temel denetim prensiplerini kavrayabilme, DA motor sürücülerinin yapılarını ve çalışma prensiplerini uygulamalı olarak kavrayabilme, AA motor sürücülerinin yapılarını ve çalışma prensiplerini uygulamalı olarak kavrayabilme.
3514214-MIKRO ISL. MIKRO DENET. -2 Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Temel arabirim kavramlarını açıklayabilme, paralel ve seri giriş çıkışı uygulayabilme, çevre elemanlarla bağlantı kurabilme, kesilim kavramını açıklayabilme ve kesilim alt programları oluşturabilme, ADC/DAC uygulamaları yapabilme, mikroişlemci/mikrodenetleyici ile basınç, sıcaklık, nem ve güç kontrol vb. sistemleri tasarlayabilme.
3514216-ISLETME YÖNETIMI Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile ilişkilerini kavrayabilme, işletme çeşitlerini sıralayabilme, işletmelerin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme, işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme.
3514220-RADYO TV. TEKNOLOJISI (S) Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Modülasyon ve demodülasyon ile ilgili temel kavramları kavrayabilme, radyo verici ve alıcılarını tanıyabilme, televizyon vericilerinin çalışmasını kavrayabilme, siyah-beyaz ve renkli televizyon sistemlerini kavrayabilme, televizyon antenleri ve ortak anten tesislerini kavrayabilme, sayısal televizyon tekniklerini kavrayabilme, sayısal kayıt formatlarını kavrayabilme, yeni gelişen radyo ve televizyon yayın sistemlerinin çalışma ilkelerini açıklayabilme.
3514500-KURUM STAJI Dönem: 4 Teori: 0 Uygulama: 0
Programdan mezun olabilmek için öğrenci eğitim öğretim dönemi haricinde bölüm tarafından uygun görülen bir işletmede 6 hafta (30 iş günü) süreli endüstri stajını tamamlamalı ve staj bölüm tarafından kabul edilmelidir.
3514502-HIDROLIK PNOMATIK SİSTEMLER (S) Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrencinin akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar ile hidrostatik ve hidrodinamik prensipleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilme, hidrolik ve pnömatik kontrol sistemlerinin çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olabilme, devrelerini kavrayabilme, verilen kriterlere uygun olarak bir hidrolik devreyi tasarlama, kurma ve çalıştırabilme.
Neredeyim? KeciborluMyo.net Site HaritasıKeciborluMyo.net » Programlar » Ders İçerikleri
#3092
BAĞLANTILAR
3.138.193  41  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10