CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
DERS İÇERİKLERİ
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında MEB - YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi kapsamında güncellenen yüksekokulumuz eğitim programlarının ders içerikleridir.
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından önce yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimiz, mezun oldukları eğitim programının ders içerikleri için yüksekokulumuz Bölüm Sekreteri Ahmet Topuz ile görüşmeleri gerekmektedir.
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİKLERİ
3503101-MATEMATIK -1 Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
3503103-TEKNOLOJININ BILIMSEL ILKELERI Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme, malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme, laboratuvar çalışmalarında değişkenleri belirleme, grafikleri çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme.
3503105-ALGORITMA VE PROG. GIRIS Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Bir problemin çözümü için gerekli ilke ve evreleri kavrayabilme. Bir problem çözümü için gerekli algoritma ve akış şemalarını yapabilme. Özel amaçlar bölümünde belirtilen programlama dilini kullanarak bir programlama dilinin yapısını anlayabilme ve kullanabilme. Algoritma ve akış şemaları hazırlanan problemlerin kod yazımını yapabilme. Değişkenler, kontrol deyimleri, döngüler, diziler, alt programlar gibi kavramları anlayabilme ve kullanabilme. Grafik ortamına geçebilme ve kullanabilme. Grafik ortamında ulaşılabilen komutları kullanabilme ve program yazabilme.
3503107-ENTEGRE OFIS Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Bilgisayar teknolojisinin ofis ortamında değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme. Kelime işlem programını kullanabilme. Bilgisayar teknolojisiyle sunu hazırlayıp takdim edebilme. Çalışma tablosu oluşturabilme, çalışma hayatında sağlayacağı kolaylıkları kavrayabilme. Çalışma tablosunda grafik hazırlayabilme. Veritabanı programının sağladığı avantajların önemini kavrayabilme.
3503109-TEMEL ELEKTRONIK Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Bilgisayar donanımı için gerekli olan temel elektronik elemanlarını ve prensiplerini kavrayabilme. Temel analog elektronik devre elemanları ile oluşturulmuş devrelerin çalışmalarını kavrayabilme. Temel sayısal elektronik prensipleri ve oluşturulmuş devrelerin çalışmalarını kavrayabilme.
3503160-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.
3503170-TÜRK DILI -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.
3503180-INGILIZCE -1 Dönem: 1 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3503102-MATEMATIK -2 Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
3503104-VERI YAPILARI VE PROGRAMLAMA Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Özel amaçlar için kullanılabilecek veri tiplerini tanımlayabilme. Sıralı yada doğrudan erişimli dosyaları oluşturabilme ve kullanabilme. İşaretçi tip değişkenleri kavrayıp, tanımlayabilme. Kendi kendini çağıran program parçaları oluşturabilme. Sıralama ve arama yöntemlerini kavrayabilme. Programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak kütüphaneler oluşturabilme ve mevcut kütüphaneleri inceleyebilme.
3503106-BILGISAYAR DONANIMI Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 2
Bilgisayar donanımında kullanılan birimleri, kartların ve cihazların yapılarını, çalışmalarını ve kullanımlarını kavrayabilme. Bilgisayar sistemlerinin oluşturulması, montajı, bakım-onarımı için gerekli temel bilgileri ve becerileri edinebilme. Programlama ve bilgisayarın işleyişi için gerekli donanım bilgilerini kavrayabilme.
3503108-GRAFIK VE ANIMASYON Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Resim kaydetme formatlarını ve özelliklerini anlayabilme. Resim dosyalarını açıp, düzenleyebilme. Animasyon mantığını anlayabilme. Animasyon oluşturabilmek için gerekli çizim nesnelerini kullanabilme ve bunları animasyona dönüştürebilme.
3503110-VERI TABANI VE YÖNETİM SIST. -1 Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Yapısal sorgulama dilini, veritabanı nesneleri ve veri tiplerini tanıyabilme. Yapısal sorgulama dili komutlarını kavrayabilme. Yapısal sorgulama dilinde tablo açma, değiştirme ve silme komutlarını kavrayabilme. Yapısal sorgulama dilinde yönetimsel fonksiyonları kavrayabilme.
3503260-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Ha­lifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.
3503270-TÜRK DILI -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
3503280-INGILIZCE -2 Dönem: 2 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3503201-GÖRSEL PROGRAMLAMA -1 Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Görsel bir programlama dilini kurabilme ve kullanabilme. Görsel bir dilde bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Nesnel programlama yapısını yapısal programlamadan ayırt edebilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Nesnel bir dili kullandıktan sonra sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme.
3503203-INTERNET PROGRAMCILIGI -1 Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
İnternet kullanımı ve programcılığı ile ilgili kullanılan temel kavram ve terimleri anlayabilme. Web sayfası tasarlayabilmek için gerekli ortamları ve programları kullanabilme. Web sayfası tasarımı için gerekli html komutlarını (tag) kullanabilme. Web sayfalarının içeriklerini geliştirmek için gerekli diğer script dillerini kullanabilme. Web sayfası tasarımında amaca uygun planlamayı yapabilme. Web sayfası tasarım editörlerini kullanabilme.
3503205-VERI TABANI VE YÖNETİM SIST. -2 Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
İstemci/sunucu özellikli bir veritabanı yazılımında programlama mantığını kavrayabilme. İstemci/sunucu özellikli bir veritabanında arayüz (form) hazırlayabilme. İstemci/sunucu özellikli bir veritabanında raporlar hazırlayabilme.
3503207-ISLETIM SISTEMLERI Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
İşletim sistemlerinin genel terminolojisinin ve içyapısının tanıtımı, dosya ve dizin işlemlerini tanıyabilme; yetkili kullanıcıyı, kullanıcı ve sistem ile ilgili işlemleri tanıyabilme; Mail, Ftp, Telnet gibi yazılımları kullanabilme; çok kullanıcılı işletim sistemi kurulumunu ve ayarlarını yapabilme; mevcut bazı işletim sistemlerinin yapılarının basit olarak tanıyabilme ve genel kullanım özelliklerini kavrayabilme.
3503209-MESLEKI YABANCI DIL -1 Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.
3503211-GENEL VE TEKNIK ILETISIM Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilme, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilme, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilme.
3503213-BILGISAYAR AG SISTEMLERI Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Günümüz Bilgisayar ağlarını ve gerekli ağ elemanlarını tanıyabilme tanıyabilme, Bilgisayar ağlarında kullanılan kablo çeşitlerini ve özelliklerini tanıyabilme, Bilgisayar ağlarında kullanılan donanım birimlerini tanıyıp ağ bağlantılarını yapabilme. Ağ protokollerini kavrayabilme.
3503215-C PROGRAMLAMA -1 (S) Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
C programlama dili ile ilgili tanım ve yapıları kavrayabilme. C dilindeki yapısal özellikleri kavrayabilme ve programlarında kullanabilme. Döngü ve dallanma yapılarını kavrayabilme ve uygulayabilme. Standart fonksiyonları problemlerde doğru bir şekilde kullanabilme. Kendi ihtiyacına uygun alt programları oluşturabilme. Dosyalama mantığını kavrayabilme ve komutlarını kullanabilme.
3503217-GIRISIMCILIK (S) Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemlerini kavrayabilme, küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme, küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kavrayabilme.
3503219-MUHASEBE TEKN. VE TIC. YAZILIM. -1 Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Muhasebeyle ilgili temel kavramları ( bilanço, hesap kavramı, hesap planı vb.) ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayabilme; bilanço ve gelir tablosunda yer alan hesapları, özellikleriyle bir işletmenin belli dönemlerde bilanço ve gelir tablosu düzenlemek zorunda olduğu, gerçeğini kavrayabilme; Muhasebe paket programını kullanabilme ve sağladığı avantajları açıklayabilme.
3503221-BILG. YARD. TAS. VE MOD. (S) Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Tasarım ve modelleme yazılımını kurup, kullanabilme. Araç çubukları ve çizim elemanlarını tanıyıp, kullanabilme. 2D ve 3D elemanları çizebilme. Bu elemanlardan bileşik ve daha karmaşık şekiller oluşturabilme. Elde edilen şekiller üzerinde düzeltmeler yapabilme. Işık ve kamera kullanarak daha etkin görüntüler elde edebilme. Yapılan çizimlere hareket katıp animasyona dönüştürebilme.
3503202-GÖRSEL PROGRAMLAMA -2 Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Görsel bir dilde yeni bileşenler oluşturabilme ve geliştirebilme. Bileşenleri dinamik olarak oluşturabilme. Bileşenleri ileri düzey kullandırma. Veri tabanı uygulamaları yazdırma. SQL kullanabilme. Değişik veri tabanı sunucularına ulaşım sağlama. İnternet yazılımları yapabilme.
3503204-INTERNET PROGRAMCILIGI -2 Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Web sitesi hazırlamada dinamik sayfa tasarımını anlayabilme. Sunucu için gerekli programları kurabilme ve ayarlayabilme. Dinamik sayfalar için HTML form tagları ve scriptlerini kullanabilme. CGI dilini kullanabilme. CGI dilini kullanarak bir veri tabanına bağlanabilme. Oturum yönetimini uygulayabilme.
3503206-SISTEM ANALIZI VE TASARIMI Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 2
Diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek, sistem tanıma ve analiz edebilme tekniklerini kavrayabilme, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkanlarını kullanarak üretebilme, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilme ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilme.
3503208-MIKRO BILG. SIST. VE ASSEMBLER Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Mikroişlemcilerin ve Mikrodenetleyicilerin yapısını ve birimlerinin isleyişini kavrayabilme; Mikroişlemci temel Giriş/Çıkış (I/O) birimlerini tanıyabilme ve isleyişlerini kavrayabilme; Mikroişlemcinin belleğini kullanabilme ve adres yapısını kavrayabilme, assembler programlama dilini kullanarak Mikroişlemci veya Mikrodenetleyici programlayabilme.
3503210-MESLEKI YABANCI DIL -2 Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.
3503212-KALITE GÜV. VE STANDARTLARI Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme. Kalite ve Kalite Kavramlarını açıklayabilme. Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme. Mesleki Standartları açıklayabilme.
3503214-ISLETME YÖNETIMI Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile ilişkilerini kavrayabilme. İşletme çeşitlerini sıralayabilme. İşletmelerin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme. İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme. İşletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme.
3503216-C PROGRAMLAMA -2 (S) Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
İşaretçi tip değişkenleri kavrayıp, tanımlayabilme. İşaretçi aritmetiğini kullanabilme. Grafik ortamına geçebilme ve temel grafik fonksiyonlarını kullanarak grafik oluşturabilme. Değişik tipteki dosyaları tanımlayıp kullanabilme. Programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak bilgisayar portlarını kullanıp kontrol edebilme.
3503218-ARASTIRMA TEKN. VE SEMINER (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda veri toplama ve verilerin analizini yapabilme. Rapor yazma ilkelerine uygun olarak araştırma sonuçlarını raporlaştırabilme. İş hayatı ile tanışabilme. Bilgisayar alanındaki yenilikleri araştırarak gelişmeleri takip edebilme. Topluluk içinde kendini ifade ederek kendine güven duygusunu geliştirebilme.
3503224-DELPHI PROGRAMLAMA -2 (S) Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Yeni bileşenler oluşturabilme, geliştirebilme ve bileşenleri ileri düzey kullanabilme. Veri tabanı uygulamaları yazabilme ve Yapısal Sorgulama Dili SQL'i kullanabilme. Değişik veri tabanı sunucularına ulaşım sağlama. İnternet yazılımları yapabilme.
3503500-KURUM STAJI Dönem: 4 Teori: 0 Uygulama: 0
Programdan mezun olabilmek için öğrenci eğitim öğretim dönemi haricinde bölüm tarafından uygun görülen bir işletmede 6 hafta (30 iş günü) süreli endüstri stajını tamamlamalı ve staj bölüm tarafından kabul edilmelidir.
Neredeyim? KeciborluMyo.net Site HaritasıKeciborluMyo.net » Programlar » Ders İçerikleri
#5697
BAĞLANTILAR
3.125.975  93  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10