CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

Okuma alışkanlığı kazanamayanın öğretimide yarım kalmış demektir.
P.PLELAUT
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
DERS İÇERİKLERİ
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında MEB - YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi kapsamında güncellenen yüksekokulumuz eğitim programlarının ders içerikleridir.
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından önce yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimiz, mezun oldukları eğitim programının ders içerikleri için yüksekokulumuz Bölüm Sekreteri Ahmet Topuz ile görüşmeleri gerekmektedir.
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ
3512101-MATEMATIK -1 Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
3512103-BILGISAYAR KULLANIMI -1 Dönem: 1 Teori: 1 Uygulama: 1
Windows işletim sisteminde temel işlevleri yapabilme, ofis programlarını temel düzeyde kullanabilme, internet işlemlerini kullanabilme.
3512105-BENZIN MOTOR. TEKNOLOJISI Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 2
İçten yanmalı benzinli motorlar hakkındaki temel bilgileri genişleterek, yeni bilgi ve beceriler kazandırabilme, teorik bilgi ve becerileri deneysel çalışmalara dayandırarak problem çözme tecrübesi kazandırabilme, benzinli motor teknoloji bilgilerini diğer teknoloji alanlarıyla ilişkilendirerek yorumlama becerisini kazandırabilme.
3512107-OTOMOTIV ELEKTRIGI Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 1
Otomotiv elektriğinin temel prensiplerini kavrayabilme, motor ve taşıtlar üzerindeki elektrikli sistemleri ve bilimsel altyapılarını kavrayabilme, motor ve taşıtlar üzerindeki elektrik sistemler üzerinde arıza tespit ve giderilme yöntemlerini kavrayabilme.
3512109-MOTOR TERMODINAMIGI Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 1
Temel termodinamik kavramlar ile termodinamiğin genel esaslarını kavrayabilme, motor termodinamiği kavramları, çevrimler ve bunların karşılaştırılmaları, verim hesaplamalarını kavrayabilme, motorlarda yanma ve yakıtları termodinamik açıdan analizlerini edebilme.
3512111-TEKNOLOJININ BILIMSEL ILKELERI Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme, malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme, laboratuvar çalışmalarında değişkenleri belirleme, grafikleri çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme.
3512160-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.
3512170-TÜRK DILI -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.
3512180-INGILIZCE -1 Dönem: 1 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3512102-MATEMATIK -2 Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
3512104-BILGISAYAR KULLANIMI -2 Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
Bilgisayar teknolojisinin ofis ortamında değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme, bilgisayar teknolojisiyle sunu hazırlayıp takdim edebilme, internet kullanımı ve programcılığı ile ilgili kullanılan temel kavram ve terimleri anlayabilme, basit web sayfası tasarlayabilmek için gerekli ortamları ve programları kullanabilme, web sayfası tasarımı için gerekli html komutlarını(tag) kullanabilme, veritabanı programının sağladığı avantajların önemini kavrayabilme, veritabanı oluşturup gerektiği şekilde veri depolayıp işleyebilme.
3512106-DIZEL MOTOR TEKNOLOJISI Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 2
Öğrencinin dizel motorlar hakkındaki temel bilgilerini genişleterek, yeni bilgi ve beceriler kazanmasını sağlayabilme, teorik bilgi ve becerileri pratik çalışmalara dayandırarak problem çözme tecrübesi kazandırabilme, dizel motor teknoloji bilgilerini diğer teknoloji alanlarıyla ilişkilendirerek yorumlama becerisini kavratabilme.
3512108-OTOMOTIV ELEKTRONIGI Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 1
Temel elektronik elemanları ve devrelerini tanıyabilme, motor ve taşıtlar üzerindeki elektronik sistemlerini ve bilimsel altyapılarını kavrayabilme, motor ve taşıtlar üzerindeki elektronik sistemler üzerinde arıza tespit ve giderilme yöntemlerini kavrayabilme.
3512110-MALZEME TEKNOLOJISI Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Endüstrinin sınırsız özellikte malzemeye ihtiyaç duyduğunu ancak kaynakların sınırlı olduğunu, bu sınırlı kaynakla sınırsız ihtiyaçların en üst seviyede karşılanabilmesinin zorunlu olduğunu kavrayabilme, insanların ve endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme üretim yöntemlerinin olduğunu veya üretilmiş malzemelerin özelliklerinin değiştirilebilir olduğunun kavrayabilme, kullanım yerlerine göre uygun malzeme seçiminin gerekli ve zorunlu olduğunu kavrayabilme, endüstriyel malzemelerin önemli mekanik özelliklerinin deneyler yolu ile bulunabilmesinin mümkün olduğunu kavrayabilme.
3512112-MESLEK RESMI Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 1
Teknik ve Meslek Resmin teknik elemanlar için önemini ve gerekliliğini kavrayabilme, genel makine mesleğinde kullanılan resim standartları ve imalat resimlerinin çizim tekniklerini kavrayabilme, otomotiv teknikerinin ihtiyaç duyacağı düzeyde, özel parça ve makine elemanlarının mesleki resim ile ifade edilmesini kavrayabilme.
3512114-GENEL VE TEKNIK ILETISIM Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilme, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilme, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilme.
3512260-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Ha­lifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.
3512270-TÜRK DILI -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
3512280-INGILIZCE -2 Dönem: 2 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3512201-HAREKET KONTR. SISTEMLERI Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 2
Taşıtların dinamik davranışlarını kontrol eden sistemler ve hareket kontrol terminolojisini kavrayabilme, teorik bilgileri taşıt statiği ve dinamiği ile ilişkilendirilerek, uygulama çalışmalarıyla gerçeklilik ve anlaşılabilirliliğini kavrayabilme, taşıt hareketini kontrol eden sistemlerin diğer sistemlerle ilişkisini ve yol-taşıt, taşıt-sürücü etkileşimini kavrayabilme.
3512203-GÜÇ AKTARMA ORGANLARI Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 2
Taşıt üzerindeki güç aktarma organları hakkındaki temel bilgileri genişleterek, yeni bilgi ve beceriler kazanabilme, teorik bilgilerin uygulama çalışmalarıyla gerçeklilik ve anlaşılabilirliliğini kavrayabilme, güç aktarma organlarındaki teknolojik gelişimlerin takip edilmesini sağlayabilme.
3512205-MOTOR TEST AYAR Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 2
Motor performans terminolojisi ve karakteristiklerini kavrayabilme, motorlarda test ve ayar işlemlerinin çeşitliliğini, neden ve nasıl yapıldığını kavrayabilme, üretim ve satış sonrası servis aşamasındaki motor testlerini kavrayabilme, uygulama çalışmalarıyla test ve ayar becerilerini kazandırabilme.
3512207-MAKINA ELEMANLARI Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 2
Temel mukavemet bağıntılarını ve makine konstrüksiyonunda mukavemet hesabının önemini kavrayabilme, makine ve makine elemanları kavramlarını tanıyabilme, makina elemanlarının makine sistemi içerisindeki yeri ve önemini, işlevlerini ve işlevlerine göre sınıflandırılmasını kavrayabilme.
3512209-ISLETME YÖNETIMI Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile ilişkilerini kavrayabilme, işletme çeşitlerini sıralayabilme, işletmelerin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme, işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme.
3512211-EMISYON KONTROL SIST. (S) Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 2
Taşıtların çevreye yaydığı kirleticiler, bu kirleticilerin taşıttaki kaynakları ve bunların azaltılmasını sağlayacak taşıt teknolojilerini tanıyabilme ve öğrencilere çevre duyarlılığı kazandırabilme.
3512215-MESLEKI YABANCI DIL (S) Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 2
Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanma, yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme, konuşabilme ve yazabilme.
3512217-BILGISAYAR DEST. TASARIM -1 (S) Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Bilgisayar destekli çizim ve tasarım (CAD) konularındaki temel unsurları kavrayabilme, iki boyutlu teknik resim uygulamaları için AutoCAD paket programını kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme, yapılan çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme, yapılan çizimin her hangi bir yazıcıdan veya çiziciden çıktısını alabilme, AutoCAD?te üç boyutlu (3-D) çizimin temel esaslarını kavrayabilme.
3512202-MOTORLU TASITLAR MEKANIGI Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 2
Taşıt statiği ve dinamiği hakkındaki fiziksel detayları ve taşıt davranışları ile ilgili parametreleri kavrayabilme, taşıtların hareket esnasında maruz kaldıkları direnç kuvvetlerini ve bu kuvvetlerin yenilmesi için gerekli performans kriterlerini kavrayabilme, ivmelenme ve frenleme esnasındaki taşıt davranışlarının fiziksel analizini.
3512204-OTOMOTIVDE YENI TEKNOLOJILER Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 0
Otomotivde yeni teknolojiler ve bunların uygulama alanları hakkında yeni bilgileri kavrayabilme, teknolojik gelişmeleri mesleki açıdan takip etmenin önemini kavrayabilme, otomotiv alanında meydana gelen veya gelecek değişimlerin üzerinde yorum yapabilme.
3512206-ALTERNATIF MOT. VE YAKIT Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 2
Farklı motor ve yakıtlar hakkında bilgi ve beceriler kazandırabilme, alternatif motor ve yakıt arayışlarında günümüzdeki durumu ve gelecek için planlamalar hakkında, olayın sosyal ve ekonomik boyutlarını da ele alarak öğrencileri bilgilendirme.
3512208-SISTEM ANALIZI VE TASARIMI Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 2
Diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek, sistem tanıma ve analiz edebilme tekniklerini kavrayabilme, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkanlarını kullanarak üretebilme, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilme ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilme.
3512210-KALITE GÜV. VE STANDARTLARI Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme, kalite ve kalite kavramlarını açıklayabilme, kalite güvencenin önemini kavrayabilme, mesleki standardları açıklayabilme.
3512212-OTO KLIMA SISTEMLERI (S) Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 2
Taşıt üzerindeki iklimlendirme sistemleri hakkındaki temel bilgileri genişleterek, yeni bilgi ve beceriler kazanabilme, teorik bilgilerin uygulama çalışmalarıyla gerçeklilik ve anlaşılabilirliliğini kavrayabilme, taşıt iklimlendirme sistemleri üzerindeki teknolojik gelişimleri takip edebilme.
3512214-KAPORTA BOYA TEKN. (S) Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 2
Kaporta ve boya teknolojisini genel anlamda tanıyabilme, kaporta üzerindeki işlemleri ve usullerini kavrayabilme, kaporta boya teknolojisindeki gelişmeleri, farklı teknikleri ve uygulama alanlarını tanıyabilme.
3512216-GIRISIMCILIK (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemlerini kavrayabilme, küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme, küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kavrayabilme.
3512218-MESLEKI YABANCI DIL -2 (S) Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 2
Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanmak, yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme, konuşabilme ve yazabilme.
3512220-MOTOR YENILEŞTIRME (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
İçten yanmalı motorların yenileştirmesinde kullanılan ölçü aletlerinin tanıtılmasını, doğru ölçü alınmasını ve bunların değerlendirilmesini kavrayabilme, motorların;silindir ve düz yüzeylerinin, supapların, yatakların ve krank millerinin yenileştirme nedenleri ile birlikte yenileştirme işlemlerini kavrayabilme, yenileştirilmesi tamamlanan içten yanmalı motor parçalarının birbirine alıştırılması gereğini kavrayabilme.
3512222-BILGISAYAR DEST. TASARIM (S) Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Bilgisayar destekli çizim ve tasarım (CAD) konularındaki temel unsurları kavrayabilme, iki boyutlu teknik resim uygulamaları için AutoCAD paket programını kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme, yapılan çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme, yapılan çizimin her hangi bir yazıcıdan veya çiziciden çıktısını alabilme, AutoCAD'te üç boyutlu (3-D) çizimin temel esaslarını kavrayabilme.
3512500-KURUM STAJI Dönem: 4 Teori: 0 Uygulama: 0
Programdan mezun olabilmek için öğrenci eğitim öğretim dönemi haricinde bölüm tarafından uygun görülen bir işletmede 6 hafta (30 iş günü) süreli endüstri stajını tamamlamalı ve staj bölüm tarafından kabul edilmelidir.
Neredeyim? KeciborluMyo.net Site HaritasıKeciborluMyo.net » Programlar » Ders İçerikleri
#3150
BAĞLANTILAR
3.125.976  94  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10