CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

Eğitim ve öğretimde uygulanacak olan usûl, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbalık aracı, yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayata uygun olmayı sağlayan uygulamalı ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
DERS İÇERİKLERİ
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında MEB - YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi kapsamında güncellenen yüksekokulumuz eğitim programlarının ders içerikleridir.
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından önce yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimiz, mezun oldukları eğitim programının ders içerikleri için yüksekokulumuz Bölüm Sekreteri Ahmet Topuz ile görüşmeleri gerekmektedir.
MAKİNE DERS İÇERİKLERİ
3511101-MATEMATIK -1 Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
3511103-TEKNOLOJININ BILIMSEL ILKELERI Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme, malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme, laboratuvar çalışmalarında değişkenleri belirleme, grafikleri çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme.
3511105-BILGISAYAR -1 Dönem: 1 Teori: 1 Uygulama: 1
Windows işletim sisteminde temel işlevleri yapabilme, ofis programlarını temel düzeyde kullanabilme, internet işlemlerini kullanabilme.
3511107-IMALAT ISLEMLERI -1 Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Makine teknikerliği mesleğinin genel özelliklerini, ilkelerini kapsamını ve görevlerini kavrayabilme, ayarlanabilir ölçü ve kontrol aletlerinin bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme ve ölçüm yapabilme, talaşlı imalat takım tezgahlarından universal torna, freze ve matkap tezgahlarında temel bilgi ve beceri işlemlerini yapabilme, zımpara taşı makinelerinde serbest elle, tek ağızlı kesici aletlerin kesme geometrisini oluşturarak bileyebilme, sökülemez birleştirme işlemlerini kavrayabilme, elektrik ark kaynaklı birleştirme işlemlerini yapabilme.
3511109-MAKINE RESMI -1 Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Makine resmiyle ilgili temel çizim ilkelerini kavrayabilme, herhangi bir cismin görünüşünden perspektifini, perspektifinden görünüş çıkarmayı yapabilme, çizilmiş bir resmi okuyarak yorumlama yapabilme.
3511111-MESLEK TEKNOLOJISI -1 Dönem: 1 Teori: 1 Uygulama: 1
İmalat usullerini ve kesici takım gereçlerini kavrayabilme, makine üretim teknikerliği için gereken, torna, matkap ve freze tezgahlarında temel talaş kaldırma ilkelerini kavrayabilme, vida açmada kullanılan kesici aletlerin talaş kaldırma ilkelerini açıklayabilme.
3511113-TÜRK DILI -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.
3511115-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.
3511180-INGILIZCE -1 Dönem: 1 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3511102-MATEMATIK -2 Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
3511104-MÜHENDISLIK BILIMI -1 Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 0
Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fen bilimi ilkelerini kavrayabilme, teknikerlere; dairesel hareket, potansiyel-kinetik enerji ve momentum, basit makinelerde hız ve güç iletimi, sıvı akışkanlar, ısı enerjisi ve etkileri, gaz akışkanların genel özelliklerini problem çözümünde uygulayabilme, laboratuvar çalışmalarında yukarıdaki konularla ilgili deneyler yaparak elde edilen sonuçlara göre grafikler çizme ve sonuçları analiz etme becerisini kazanabilme.
3511106-BILGISAYAR -2 Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
Bilgisayar teknolojisinin ofis ortamında değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme, bilgisayar teknolojisiyle sunu hazırlayıp takdim edebilme, internet kullanımı ve programcılığı ile ilgili kullanılan temel kavram ve terimleri anlayabilme, basit web sayfası tasarlayabilmek için gerekli ortamları ve programları kullanabilme, web sayfası tasarımı için gerekli html komutlarını(tag) kullanabilme, veritabanı programının sağladığı avantajların önemini kavrayabilme, veritabanı oluşturup gerektiği şekilde veri depolayıp işleyebilme.
3511108-IMALAT ISLEMLERI -2 Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Talaşlı imalat takım tezgahlarından, universal torna tezgahlarında temel bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme ve üretim yapabilme, talaşlı imalat takım tezgahlarından, universal freze tezgahlarında temel bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme ve üretim yapabilme, ayarlanabilir ölçme ve kontrol aletlerinin bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme ve ölçüm yapabilme, taşlama tezgahlarının temel bilgi beceri işlemlerini kavrayabilme, serbest elle kesici alet bilemeyi pekiştirebilme, oksi gaz kaynak ünitelerinde temel kaynaklı birleştirmeler yapabilme.
3511110-MAKINE RESMI -2 Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
Türk standartlarına ve Dünya standartlarına uygun değişik makine resmi çizimlerini yapabilme, montaj çizimlerini yapabilme, yatak ve dişli çark çizimleri yapabilme, yapılan çizimleri arşivleyebilme.
3511112-MESLEK TEKNOLOJISI -2 Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
Makine üretim teknikerliği için gereken, torna ve freze tezgâhlarında ileri düzeyde; planya, taşlama, broş ve ince işleme tezgâhlarında temel talaş kaldırma ilkelerini kavrayabilme.
3511114-MALZEME TEKNOLOJISI -1 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 1
Endüstriyel alanda kullanılan malzemelerin çeşitlerini tanıyabilme, temel özelliklerini kavrayabilme, tasarım için en uygun malzemeleri seçebilme.
3511116-TÜRK DILI -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
3511118-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Ha­lifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.
3511280-INGILIZCE -2 Dönem: 2 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3511201-GENEL VE TEKNIK ILETISIM Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilme, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilme, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilme.
3511203-MÜHENDISLIK BILIMI -2 Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Akışkanların basınç, hız ve yüksekliği bağlı olarak güç eşitliğini ve dalmış yüzeylerdeki akışkanlara etkiyen basınç kuvveti ve cismin ağırlık merkezi arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, sıcaklık, basınç, kuvvet, hız ölçümünde kullanılan ölçüm cihazlarının genel özelliklerini kavrayabilme, açık ve kapalı çevrimlerin blok şemalarını oluşturabilme, ısı enerjisi ile mekanik enerji arasındaki ilişkiyi kurar, bir suyun hal değişiminde iç enerji değişimi, entalpi, özgül entalpi, basınç ve sıcaklık değişkenlerini kullanarak problemler çözebilme, gazların sabit hacim, sabit basınç ve sabit sıcaklıkta ve politropik, adiabatik, isotermal hal değişimlerini problemlerde uygulayabilme.
3511205-IMALAT ISLEMLERI -3 Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Üniversal torna tezgahı aksesuarları ve revolver torna tezgahlarını kullanarak üretim yapabilme, üniversal freze tezgahı aksesuarlarını kullanarak üretim yapabilme, alet bileme tezgahlarında kesici alet bileyebilme ve taşlama tezgahlarında temel taşlama işlemleri yapabilme, gaz-altı kaynak makinelerinde temel kaynak işlemlerini yapabilme.
3511207-MAKINE BIL. VE ELEMANLARI Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Tasarımda karşılaşacağı temel statik ve mukavemet bilgilerini kavrayabilme, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanı seçebilme.
3511209-MALZEME TEKNOLOJISI -2 Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemede yaygın olarak kullanılan tahribatlı deneyleri yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme, malzeme şekillendirme yöntemlerini kavrayabilme, makro ve mikro yapı incelemelerini yapabilme, polimer ve kompozit malzemeleri tanıyabilme, korozyonu ve korunma yöntemlerini kavrayabilme.
3511211-BILGISAYAR DEST. TASARIM -1 Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Bilgisayar destekli çizim ve tasarım (CAD) konularındaki temel unsurları kavrayabilme, iki boyutlu teknik resim uygulamaları için AutoCAD paket programını kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme, yapılan çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme.
3511213-MAKINE TASARIMI Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 0
Bir parçanın veya makinenin tasarımında genel özelliklerini kavrayabilme, üretimi gerçekleştirilecek parça makine için ön araştırma yapabilme, Benzeri yapılmış parça ve makineler üzerinde inceleme yapabilme, konuyla ilgili çalışmış veya tecrübeli kişilerin tasarımla ilgili görüş ve önerilerini değerlendirebilme, basılı kitap, kataloglar ile internette araştırma yapabilme, parçanın ve makinenin şematik resmini çizebilme, tasarım için uygun özelliklerde malzemeyi seçebilme, tasarım için seçilen malzemenin dinamik ve statik dayanım hesaplarını yapabilme ve uygun dayanımda malzemeyi seçebilme, tasarlanacak parçaların montaj resimlerinin krokisini ayrı ayrı çizebilme, tasarlanan kroki resimlere göre uygun boyutlarda ve dayanımda malzeme siparişi yapabilme, üretimde işlem sırasını belirleyebilme, üretilen parçaların birleştirilmesinde kaynak, lehim, cıvatalı bağlantılarından uygun olanını seçebilme, uygun özelliklerde motor, redüktör ve elektrik güç kaynağı ve diğer elemanları seçebilme, estetik ve ergonomiğin tasarımdaki yerini kavrayabilme.
3511217-GIRISIMCILIK (S) Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemlerini kavrayabilme, küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme, küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kavrayabilme.
3511226-ELEKTRO MEKANIK Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Makine sanayinde kullanılan bilgisayar destekli tasarım programlarını (Mastercam Draft/Design, Surf Cam, Edge Cam, Mechanical Desktop vb.) kullanarak bilgisayarla çizim ve tasarım yapabilme.
3511202-BILGISAYAR DEST. TASARIM -2 Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
İki boyutlu teknik resim uygulamaları için AutoCAD paket programını kullanarak çizimlerin ölçülendirmesini yapabilme, perspektif görünüşleri çizebilme, yapılan çizimin her hangi bir yazıcıdan veya çiziciden çıktısını alabilme, AutoCAD?te üç boyutlu (3-D) çizimin temel esaslarını kavrayabilme.
3511204-BILGISAYAR DEST. ÜRETIM Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
CNC torna ve freze tezgahlarının kodlama sistemlerini, genel yapısını kavrayabilme; programlama için gereken ön bilgileri uygulayabilme, CNC torna ve freze tezgahlarında programlama öncesi hazırlıkları yapabilme; bütün CNC torna ve freze tezgahlarında ortak olan kodlarla genel programlama yapabilme, MYO?nda mevcut bulunan CNC torna ve freze tezgahı markalarında veya kontrol ünitelerinde programlama yapabilme ve gerektiğinde kullanabilme.
3511206-BILGISAYARLI TÜML. ÜRETIM Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 0
Makine endüstrisinde bilgisayarlı tümleşik üretim sitemlerinin çeşitlerini ve temel işlevlerini tanımlayabilme.
3511208-HIDROLIK-PNÖMATIK SISTEMLER Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrencinin akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar ile hidrostatik ve hidrodinamik ilkelerini kavrayabilme, hidrolik ve pnömatik kontrol sistemlerinin çalışma ilkelerini kavrayabilme ve bu kontrol sistemleri devrelerini düzenleyebilme, verilen kriterlere uygun olarak bir hidrolik devreyi kurabilme.
3511210-KESICI TAKIM TEKNOLOJISI Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 0
Talaşlı imalatta kullanılan kesici takımların gelişim süreci, özellikleri, işlenebilirlik üzerine etkileri, üretim yöntemleri, kaplamalı ve kaplamasız kesici takımlar, ISO'ya göre kesici takımların sembollerle ifade edilmelerine ait standartlar, geleneksel ve sayısal denetimli takım tezgahlarında (CNC) kullanılan kesici takımların çeşitleri, takım ömrü ve etki eden kesme parametreleri konularında bilgi ve beceriler kazandırabilme.
3511212-KALITE GÜV. VE STANDARTLARI Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme, kalite ve kalite kavramlarını açıklayabilme, kalite güvencenin önemini kavrayabilme, mesleki standardları açıklayabilme.
3511214-ISLETME YÖN. IMALAT KONT. Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Yönetim, iş hukuku ve imalat yönetiminin temel ilkelerini kavrayabilme.
3511216-SISTEM ANALIZI VE TASARIMI Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 2
Diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek, sistem tanıma ve analiz edebilme tekniklerini kavrayabilme, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkanlarını kullanarak üretebilme, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilme ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilme.
3511220-ILERI IMALAT YÖNTEMLERI Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Makine endüstrisinde ileri ve geleneksel olmayan üretim yöntemlerinin çeşitlerini ve temel işlevlerini kavrayabilme.
3511222-IS GÜVENLIGI (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
İş güvenliği alanındaki temel tanımları bilmek ve Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistiklerini yorumlayabilme, meslek hastalıklarının öneminin ve çeşitlerini kavrayabilme, iş kazası zinciri, iş kazasının sebeplerini, önemini ve etkilerini kavrayabilme, iş kazası ve meslek hastalıkları, ergonomi ilişkisini kavrayabilme, makine sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerinde insan faktörünün önemi, etkilerini ve iş güvenliğini kavrayabilme, makine sektöründe iş yeri ortamında yakın çevre, genel çevreye yayılan zararlı sızıntı ve kaçakların ve genel çevre fonksiyonlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini ve iş güvenliğini kavrayabilme, ilk yardım önemini, ilkelerini, çeşitlerini bilmek ve gerektiğinde uygulayabilme, yangın tehlikesine karşı bilinçlendirmek, korunmak için gereken tedbirleri almasını sağlayabilme, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri kavrayabilme.
3511224-ENERJI YÖNETIMI (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Türkiye?nin genel enerji durumunu tanıyabilme, Türk Sanayisinin yapısını tanıyabilme ve enerji tüketimi kavrayabilme, enerji yönetimini kavrayabilme, ölçü aletleri ile ölçme yapabilme ve ölçüm tekniklerini uygulayabilme, kazanlarda enerji verimliliğinin arttırılmasını kavrayabilme, elektrik sistemlerini tanıyabilme, aydınlatmada enerji tasarrufunu kavrayabilme, ekonomik analiz yöntemleri uygulayabilme, çevre kanununu kavrayabilme, alternatif enerji kaynaklarını tanıyabilme, bileşik ısı-güç üretim sistemleri uygulamalarını kavrayabilme.
3511500-KURUM STAJI Dönem: 4 Teori: 0 Uygulama: 0
Programdan mezun olabilmek için öğrenci eğitim öğretim dönemi haricinde bölüm tarafından uygun görülen bir işletmede 6 hafta (30 iş günü) süreli endüstri stajını tamamlamalı ve staj bölüm tarafından kabul edilmelidir.
3512226-MESLEKI YABANCI DIL (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanma, yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme, konuşabilme ve yazabilme.
Neredeyim? KeciborluMyo.net Site HaritasıKeciborluMyo.net » Programlar » Ders İçerikleri
#5428
BAĞLANTILAR
3.125.977  95  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10