CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

İşitirim, unuturum, görürüm, hatırlarım, yaparım, öğrenirim.
ÇİN ATASÖZÜ
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
DERS İÇERİKLERİ
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında MEB - YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi kapsamında güncellenen yüksekokulumuz eğitim programlarının ders içerikleridir.
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından önce yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimiz, mezun oldukları eğitim programının ders içerikleri için yüksekokulumuz Bölüm Sekreteri Ahmet Topuz ile görüşmeleri gerekmektedir.
İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ
3501101-MATEMATIK -1 Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
3501103-BILGISAYAR -1 Dönem: 1 Teori: 1 Uygulama: 1
Windows işletim sisteminde temel işlevleri yapabilme, ofis programlarını temel düzeyde kullanabilme, internet işlemlerini kullanabilme.
3501105-TEKNOLOJININ BILIMSEL ILKELERI Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme, malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme, laboratuvar çalışmalarında değişkenleri belirleme, grafikleri çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme.
3501107-GENEL VE TEKNIK ILETISIM Dönem: 1 Teori: 1 Uygulama: 1
Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilme, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilme, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilme.
3501109-ATÖLYE ISLEMLERI Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 2
Atölye işlemlerine başlamadan önce, iş güvenliği ve ilk yardım ile ilgili genel kavramları tanıyabilme, soğutma ve iklimlendirme ile ilgili aygıt, alet, makine ve gereçlerle çalışırken meydana gelebilecek iş kazalarını, bunlara karşı alınacak güvenlik önlemlerini ve ilk yardım işlemlerini ifade edebilme, İKS alet ve ekipmanlarını kullanabilme ve bu alet ve ekipmanlarla ilgili temel işlemleri yapabilme, boru işçiliği ile ilgili araç ve gereçleri tanıyabilme, temel iş ve işlemleri yapabilme, kaynak işlemlerinde kullanılan araç ve gereçleri tanıyabilme, kaynak ile ilgili temel uygulamaları yapabilme.
3501111-IKLIM-SOGUTMA KAVRAMLARI Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
İklimlendirme ve soğutmayı tanımlayabilme, kullanım alanlarını listeleyebilme, ısı ve sıcaklık kavramlarını kavrayabilme ve ölçebilme, gaz kanunlarını, termodinamik kavram ve işlemleri kavrayabilme ve örnek problemler yardımıyla uygulayabilme.
3501160-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.
3501170-TÜRK DILI -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.
3501180-INGILIZCE -1 Dönem: 1 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3501102-MATEMATIK -2 Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
3501104-BILGISAYAR -2 Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
Bilgisayar teknolojisinin ofis ortamında değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme, bilgisayar teknolojisiyle sunu hazırlayıp takdim edebilme, internet kullanımı ve programcılığı ile ilgili kullanılan temel kavram ve terimleri anlayabilme, basit web sayfası tasarlayabilmek için gerekli ortamları ve programları kullanabilme, web sayfası tasarımı için gerekli html komutlarını(tag) kullanabilme, veritabanı programının sağladığı avantajların önemini kavrayabilme, veritabanı oluşturup gerektiği şekilde veri depolayıp işleyebilme.
3501106-MESLEK RESMI Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
Teknik ve Meslek Resmin teknik elemanlar için önemini ve gerekliliğini kavrayabilme, genel makine mesleğinde kullanılan resim standartları ve imalat resimlerinin çizim tekniklerini kavrayabilme, otomotiv teknikerinin ihtiyaç duyacağı düzeyde, özel parça ve makine elemanlarının mesleki resim ile ifade edilmesini kavrayabilme.
3501108-IKLIM SOGUTMA ELEKTRIGI Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 1
Elektrikle ilgili temel kavramları tanıyabilme, elektriksel ölçme ve test cihazlarını çeşitli arıza durumlarında kullanabilme, elektrik enerjisinin üretim ve dağıtımında trafoların görevlerini ve faz kavramlarını açıklayabilme, röleleri ayırt edebilme ve uygun şekilde kullanabilme.
3501110-SOGUTMA ILKELERI Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 1
Farklı soğutma yöntemlerinin çalışma ilkelerini açıklayabilme, temel mekanik soğutma sisteminin elemanlarını ayırt edebilme ve sistemin çalışmasını açıklayabilme, kompresörlerin yapısı, çeşitleri ve uygulama alanlarını tanıyabilme.
3501112-IKLIMLENDIRME ESASLARI Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 1
Merkezi iklimlendirme sistemlerini sınıflandırabilme, nemli havanın termodinamiği (psikometri) ile ilgili temel işlemleri uygulayabilme, konfor şartları ile ilgili temel kavramları ve standartları tanıyabilme, klima montaj işlemleri yaparken en iyi çözümü uygulayabilme.
3501114-SOGUTMA SERVIS ISLEMLERI Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 1
Atölye işlemlerine başlamadan önce soğutma ve iklimlendirme ile ilgili alet, makine, aygıt ve gereçlerle çalışma kurallarını listeleyebilme, vakum ile ilgili bilgi ve becerileri yerine getirebilme, şarj işlemlerinin önemini kavrayabilme, şarj işlemlerinde kullanılan alet, cihaz, gereç ve istasyonları tanıyabilme.
3501260-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Ha­lifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.
3501270-TÜRK DILI -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
3501280-INGILIZCE -2 Dönem: 2 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3501201-BILGISAYAR DEST. TASARIM -1 Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Bilgisayar destekli çizim ve tasarım (CAD) konularındaki temel unsurları kavrayabilme, iki boyutlu teknik resim uygulamaları için AutoCAD paket programını kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme, yapılan çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme.
3501203-ELEKTRIK KUMANDA DEVRELERI Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Elektrik ve elektronik sembollerini tanıyabilme ve çizimlerde kullanabilme, ev tipi ve ticari tip iklimlendirme ve soğutma cihazlarının devre şemalarını tanıyabilme ve açıklayabilme, soğuk depo ve araç soğutma elektrik devre şemalarını tanıyabilme ve yorumlayabilme.
3501205-TICARI SOGUTMA SISTEMLERI Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Soğutma kulesinin yapısı, çeşitleri, uygulamaları ve çalışma ilkesini açıklayabilme, ticari soğutma cihazlarının yapısı ve uygulamalarını tanıyabilme, soğuk depolarda kullanılan soğutma sistem elemanlarını ve farklı soğuk depo uygulamalarını tanıyabilme, hızlı soğutma (kriyojenik) uygulamalarını tanıyabilme ve hızlı soğutma tekniklerini açıklayabilme.
3501207-IKLIMLENDIRME SISTEMLERI Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
İklimlendirme sistem çeşitlerini tanıyabilme ve karşılaştırabilme, split ve paket iklimlendirme sistemlerini tanıyabilme ve tesisat ve montajını gerçekleştirebilme, ısı ve enerji tasarrufu için kullanılan ısı geri kazanım yöntemlerini tanıyabilme ve sıcaklıklar yardımıyla verim hesaplarını yapabilme.
3501209-OTOMATIK KONTROL Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 1
Otomatik kontrol kavramlarını açıklayabilme, açık döngülü ve kapalı döngülü kontrolü tartışabilme, soğutma sistemlerinde kullanılan otomatik kontrol yöntemlerini ve aksesuarları tanıyabilme, çalışma prensiplerini açıklayabilme, programlanabilir kontrol cihazları (PLC) ve mikroişlemci kontrollü otomasyon cihazlarını ve temel işlevlerini tanıyabilme.
3501211-ISITMA SISTEMLERI Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 1
Isı kaynaklarını ve özelliklerini tanıyabilme, farklı ısıtma yöntemlerini karşılaştırabilme, çeşitli yakacaklara ait alt ve üst ısıl değerleri tablolardan okuyabilme ve yanma işlemini temel bağıntılar yardımıyla açıklayabilme, yerel ısıtma sistemlerini tanıyabilme ve temel özelliklerini söyleyebilme.
3501213-LABORATUAR -1 Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 2
Temel soğutma deney cihazı ile yapılan uygulamalarla soğutma işleminin deneysel olarak gözleme, temel ve yardımcı elemanların görevlerini ve çalışma ilkelerini söyleyebilme, mekanik ısı pompası deney cihazı ile yapılan uygulamalarla ısı pompasının çalışma ilkesini tanıyabilme, performans katsayısını hesaplayabilme ve sistem parametrelerinin birbiri üzerine etkisini araştırabilme.
3501215-ENERJI YÖNETIMI (S) Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Türkiye?nin genel enerji durumunu tanıyabilme, Türk Sanayisinin yapısını tanıyabilme ve enerji tüketimi kavrayabilme, enerji yönetimini kavrayabilme, ölçü aletleri ile ölçme yapabilme ve ölçüm tekniklerini uygulayabilme, kazanlarda enerji verimliliğinin arttırılmasını kavrayabilme, elektrik sistemlerini tanıyabilme, aydınlatmada enerji tasarrufunu kavrayabilme, ekonomik analiz yöntemleri uygulayabilme, çevre kanununu kavrayabilme, alternatif enerji kaynaklarını tanıyabilme, bileşik ısı-güç üretim sistemleri uygulamalarını kavrayabilme.
3501217-GIRISIMCILIK (S) Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemlerini kavrayabilme, küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme, küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kavrayabilme.
3501219-MESLEKI YABANCI DIL -1 (S) Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.
3501202-BILGISAYAR DEST. TASARIM -2 Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
İki boyutlu teknik resim uygulamaları için AutoCAD paket programını kullanarak çizimlerin ölçülendirmesini yapabilme, perspektif görünüşleri çizebilme, yapılan çizimin her hangi bir yazıcıdan veya çiziciden çıktısını alabilme, AutoCAD?te üç boyutlu (3-D) çizimin temel esaslarını kavrayabilme.
3501204-SOGUTMA SISTEM TASARIMI Dönem: 4 Teori: 4 Uygulama: 0
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin analizini tanıyabilme, temel hesaplamaları (Evaporatörün çektiği ısı, kompresöre verilen enerji, kondenserin attığı ve soğutma tesir katsayısı) yapabilme, yüksek basınçlı soğutma sistemlerinin çalışma ilkelerini tanıyabilme ve gerekli hesapları yapabilme.
3501206-HAVALANDIRMA SISTEMLERI Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 1
Havalandırmanın önemini ve ilgili yönetmeliklerini tanıyabilme, temel tiplerini ve uygulama alanlarını listeleyebilme, havalandırma sistem elemanlarını tanıyabilme ve kataloglardan seçebilme, havalandırma kanallarını tasarlayabilme ve fan seçimine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini hesaplayabilme.
3501208-KORUYUCU BAK. ARIZA TESH. Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 0
Yerleşik bakım ve koruyucu bakım uygulamalarının temel ilkelerini kavrayabilme, arıza teşhisine temel teşkil edecek şekilde teçhizat el kitaplarının ve verilerinin yorumlayabilme, bağımsız problem çözümü ve arıza teşhisi gerçekleştirme.
3501210-KALITE GÜV. VE STANDARTLARI Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme, kalite ve kalite kavramlarını açıklayabilme, kalite güvencenin önemini kavrayabilme, mesleki standardları açıklayabilme.
3501212-ISLETME YÖNETIMI Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile ilişkilerini kavrayabilme, işletme çeşitlerini sıralayabilme, işletmelerin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme, işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları kavrayabilme.
3501214-SISTEM ANALIZI VE TASARIMI Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 2
Diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek, sistem tanıma ve analiz edebilme tekniklerini kavrayabilme, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkanlarını kullanarak üretebilme, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilme ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilme.
3501216-LABORATUAR -2 Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 2
Soğutma laboratuar deney cihazı ile yapılan uygulamalarla soğutma işlemini ileri düzeyde açıklayabilme ve analizini yapabilme, karışım havalı iklimlendirme deney cihazı ile yapılan uygulamalarla iklimlendirme işlemlerini detaylı olara izah edebilme, soğutma kulesi deney cihazı ile yapılan uygulamalarla soğutma kulesinin çalışma ilkesini tanıyabilme.
3501218-TESISAT TEKNOLOJISI (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Sıhhi tesisat kullanım alanlarını planlayabilme, temiz su temininde kullanılan yöntemler ve dağıtım şekillerini tanıyabilme, su arıtma yöntemlerini listeleyebilme, çeşitli bina tipleri için sıhhi tesisat uygulamalarını kavrayabilme.
3501220-IÇ HAVA KALITESI (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
İç hava kalitesi ile ilgili temel kavramları ve standartları tanıyabilme, iç hava kalitesi ölçüm setlerini ve kullanım özelliklerini tanıyabilme.
3501222-TASIT IKLIMLENDIRME (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Taşıt iklimlendirme sistemlerinin tanıyabilme, sınıflandırabilme, taşıt iklimlendirme sistemlerinin soğutma devresi elemanlarının görevlerini ve yapısını tanıyabilme, kontrol devresi elemanlarının çeşitleri, yapısı ve çalışma ilkelerini kavrayabilme.
3501224-MESLEKI YABANCI DIL -2 (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Yabancı dilden mesleki alanda faydalanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde söz ile ifade edebilme.
3501500-KURUM STAJI Dönem: 4 Teori: 0 Uygulama: 0
Programdan mezun olabilmek için öğrenci eğitim öğretim dönemi haricinde bölüm tarafından uygun görülen bir işletmede 6 hafta (30 iş günü) süreli endüstri stajını tamamlamalı ve staj bölüm tarafından kabul edilmelidir.
3501502-AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Akışkanlar mekaniğine giriş. Temel kavramlar. Akışkan hareketinin tanımı ve sınıflandırılması. Akışkanlar statiği. Kaldırma ve stabilite. Katı cisim hareketi yapan akışkanlar. Temel denklemlerin, kontrol hacmi kullanılarak integral formda türetilmesi ve uygulanması. Kapalı kanallarda ve borularda sıkıştırılamaz akışlar ve çözümler.
Neredeyim? KeciborluMyo.net Site HaritasıKeciborluMyo.net » Programlar » Ders İçerikleri
#3735
BAĞLANTILAR
3.138.210  58  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10