CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanıdır.
DR.C. BERNAND
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
İŞLETME YÖNETİMİ
PROGRAM BAŞKANI
Öğr.Gör.
Umut SERTKAYA

Detaylar |
Ders İçerikleri
Haftalık Ders Programı
Sınav Takvimi
TANITIM
İşletmecilik Programı, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp geliştirebilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

PROGRAMIN AMACI

Kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişileri yetiştirmek.

KMYO İŞLETME PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

KMYO İşletmecilik programı 2001/2002 döneminde 40 kişilik kontenjan ile açılmıştır. 2003-2004 döneminde ise yine 40 kişilik kontenjan ile ikinci öğretim açılmıştır.

İşletme programında verilen derslerin daha verimli olabilmesi için okulumuzda kadrosu bulunan öğretim elemanlarının yanında, S.D.Ü. İ.İ.B.F. öğretim elemanlarından da gerektiğinde destek alınmaktadır. Program derslerinde gerektiğinde bilgisayar laboratuarı kullanılarak görsel eğitim verilmektedir.

Mezunlarımızın sınavsız Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi? ne 3.sınıftan geçiş yapma hakları vardır. DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde okuma imkanları vardır.

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BİLGİLER

 1. İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.
 2. İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.
 3. Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme.
 4. İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.
 5. Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.
 6. Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.
 7. İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.
 8. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
 9. Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme.
 10. Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
 11. Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.
 12. İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme.
EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR
 1. Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.(Örn: ETA, LOGO, MİKRO, MS Office Araçları. Programımızda, yukarıda yazılan paket program derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize örneği EK-1?de gösterilen sertifikalardan verilmektedir. Bu sertifikalar öğrencilerimizin bu programları tam olarak öğrendiklerinin resmi bir kanıtıdır. Bu sayede öğrencilerimizin iş bulma olanakları artmaktadır.)
 2. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme. (Öğrencilerimiz, Bilgisayar Büro Programları ve Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri derslerinde öğrenmiş oldukları bilgiler sayesinde kolaylıkla alanı ile ilgili yazışmalar yapabilmektedirler.)
 3. İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
 4. Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
 5. Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.
 6. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.
 7. Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
 8. Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme.
 9. Planlı, sistemli takım ruhu anlayışı ile çalışma alışkanlığı kazanabilme. (Özelikle Yönlendirilmiş Çalışma I ve II derslerinde öğrenciler grup halinde çalıştırılmaya özendirilmekte ve iş hayatına atılmadan önce bu ortamı teneffüs etmeleri sağlanmaktadır.)
MEZUNLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI
 1. Özel şirketlerin yönetim, muhasebe, finansman, pazarlama ve üretim departmanları
 2. Finansal aracılar (banka, sigorta şirketleri, aracı kurumlar vb.)
 3. Şahsa ait muhasebe büroları.
Neredeyim? KeciborluMyo.net Site Haritası
#9998
BAĞLANTILAR
3.126.016  134  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10