CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

Eğitim ve öğretimde uygulanacak olan usûl, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbalık aracı, yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayata uygun olmayı sağlayan uygulamalı ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
PROGRAM BAŞKANI
Öğr.Gör.
Umut SERTKAYA

Detaylar |
Ders İçerikleri
Haftalık Ders Programı
Sınav Takvimi
TANITIM
İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

PROGRAMIN AMACI

Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişileri yetiştirmek.

KMYO MUHASEBE PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

KMYO Muhasebe programı 1994-1995 döneminde 40 kişilik kontenjan ile açılmıştır. 1998-1999 döneminde ise yine 40 kişilik kontenjan ile ikinci öğretimi açılmıştır. 2001-2002 döneminden itibaren ise birinci ve ikinci öğretim kontenjanlarımız 80?er kişi olmuştur.

Programda verilen derslerin daha verimli olabilmesi için okulumuzda kadrosu bulunan öğretim elemanlarının yanında, S.D.Ü. İ.İ.B.F. öğretim elemanlarından da gerektiğinde destek alınmaktadır. Program derslerinde gerektiğinde bilgisayar laboratuarı kullanılarak görsel eğitim de verilmektedir.

Mezunlarımızın sınavsız Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi? ne 3.sınıftan geçiş yapma hakları vardır. DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde okuma imkanları vardır.

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BİLGİLER
 1. Muhasebe alanındaki temel ilkelerini kavrayabilme.
 2. Muhasebe mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.
 3. Muhasebe fonksiyonlarını ve muhasebenin yönetimdeki önemini açıklayabilme.
 4. İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.
 5. Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.
 6. Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.
 7. Muhasebeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.
 8. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
 9. Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme ve saklayabilme.
 10. Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
 11. Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.
 12. İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme.

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR

 1. Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.(Örn: ETA, LOGO, MİKRO, MS Office Araçları. Programımızda, yukarıda yazılan paket program derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize örneği EK-1? de gösterilen sertifikalardan verilmektedir. Bu sertifikalar öğrencilerimizin bu programları tam olarak öğrendiklerinin resmi bir kanıtıdır. Bu sayede öğrencilerimizin iş bulma olanakları artmaktadır.)
 2. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme. (Öğrencilerimiz, Bilgisayar Büro Programları ve Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri derslerinde öğrenmiş oldukları bilgiler sayesinde kolaylıkla alanı ile ilgili yazışmalar yapabilmektedirler.)
 3. Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.
 4. Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
 5. Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.
 6. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.
 7. Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
 8. Planlı, sistemli takım ruhu anlayışı ile çalışma alışkanlığı kazanabilme. (Özelikle Yönlendirilmiş Çalışma I ve II derslerinde öğrenciler grup halinde çalıştırılmaya özendirilmekte ve iş hayatına atılmadan önce bu ortamı teneffüs etmeleri sağlanmaktadır.)

MEZUNLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI VE BAZI ÖRNEKLER

 1. Özel şirketlerin, muhasebe, yönetim, finansman, pazarlama ve üretim departmanları
 2. Şahsa ait muhasebe büroları
 3. Finansal aracılar (banka, sigorta şirketleri, aracı kurumlar vb.)
Neredeyim? KeciborluMyo.net Site HaritasıKeciborluMyo.net » Programlar » İktisadi ve İdari Programlar » Muhasebe Programı
#10951
BAĞLANTILAR
3.125.978  96  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10